Privacy & cookies

Loosdrecht Boat Club                                                                           KVK 78351545
Horndijk 24A
1231 NX Loosdrecht                                                                             info@loosdrechtboatclub.nl

 

1 Persoonsgegevens

Loosdrecht Boat CLub houdt zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy-verklaring bevat informatie over de doeleinden die wij bij de verwerking van je persoonsgegevens nastreven, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

2 Overzicht van de gegevens die wij verwerken

Van jou als websitebezoeker
– Naam
– E-mail
– Telefoon
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
– Locatiegegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internet browser en apparaattype

N.B. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Loosdrecht Boat Club kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

3 Het doe van het opvragen van gegevens

Om je te kunnen mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om je te kunnen mailen voor acties, aanbiedingen en evenementen wanneer je je hiervoor hebt ingeschreven;
Om je een offerte toe te sturen wanneer je hierom hebt gevraagd;
Om je de gelegenheid te geven om via de website een reservering te plaatsen;
Om je desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulieren;
Je gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op je voorkeuren.

4 Hoelang we gegevens bewaren

Loosdrecht Boat Club zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: info@loosdreachtboatclub.nl

5 Gegevensverwerking

Wij zullen de verstrekte informatie niet doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve:

  • aan derden die worden ingeschakeld ten behoeve van de bedrijfsvoering;
  • indien Loosdrecht Boat Club hier wettelijk toe verplicht wordt.

6 Cookies

Loosdrecht Boat Club maakt alleen gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

Je cookie instellingen zijn bij je eerste bezoek aan onze website door jou ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om:
a. je persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
e. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.

Mocht je vragen of opmerkingen over onze gegevensverwerking hebben, mail dan naar info@loosdrechtboatclub.nl

Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoekt Loosdrecht Boat Club je om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

8 Klachten

Mocht je klachten hebben over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken neem dan contact met ons op. Wij zullen ons best doen om samen tot een oplossing te komen.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over het klachtrecht vind je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over- gebruik-persoonsgegevens

9 Beveiliging van communicatie door SSL- encyptie

Om je als websitebezoeker te beschermen gebruikt Loosdrecht Boat Club veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kan je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Bij alle onderdelen van onze site waar je gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kan dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.